Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 29 2013

JimmyL
19:51
4561 5656 350
Reposted fromoblivious oblivious viaviva-salvadore viva-salvadore
19:50
8112 3844 350
beards make you hotter.
this is science.
and mustaches make you creepier.
that is also science.

May 28 2013

JimmyL
21:26
0943 d74c 350
Reposted fromsimpleasthat simpleasthat vialadies ladies
20:47
5197 3d98 350
Reposted fromkattrina kattrina vianaich naich
JimmyL
20:29
7072 e600 350
Reposted fromjackie777 jackie777 vianaich naich
JimmyL
20:28
0300 dcbe 350
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa vianaich naich
JimmyL
20:26
3439 5583 350
Reposted fromcalifornia-love california-love viaMelly Melly
JimmyL
20:25
Reposted fromatheism atheism viasober sober
JimmyL
20:23
1219 abd2 350
Reposted fromvolldost volldost viaorelh orelh
JimmyL
20:21
Reposted fromkeke keke viaorelh orelh
20:18
3235 4e58 350

The Death Rose (Rosa calvaria) is a rare and mysterious plant species. Beautiful when blooming, the buds form skull like faces when wilting.

Biologists still don’t understand how the Death Rose forms these shocking designs as they are impossible to grow in lab experiments.
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaorelh orelh
JimmyL
20:18
0714 6877 350
Reposted fromscorpix scorpix viasober sober
JimmyL
20:18
2608 4e04 350
Reposted fromthegirl thegirl viaorelh orelh
JimmyL
20:17
2640 6fb6 350
Reposted fromquintasan quintasan viasober sober
JimmyL
20:15
Dla introwertyka ważna jest jakość rozmów, dlatego starannie dobiera sobie rozmówców. 
Jeśli jesteś przyjacielem introwertyka, doceń to
— "Introwertyzm - fakty i mity" Michał Lewandowski
Reposted fromdrusill-a drusill-a viasober sober
JimmyL
20:10

Wskazówki na życie  1. Weź pod uwagę, że wielka miłość i wielkie osiągnięcia zawierają w sobie wielkie ryzyko.
  2. Gdy coś tracisz, nie trać tej lekcji.
  3. Stosuj zasadę SSS:
   • Szacunek dla siebie,
   • Szacunek dla innych,
   • Stuprocentowa odpowiedzialność za wszystkie swoje czyny.
  4. Pamiętaj, że nie otrzymanie tego co chcesz, jest czasami cudownym łutem szczęścia.
  5. Naucz się zasad, tak abyś wiedział jak je właściwie łamać.
  6. Nie pozwól, aby mała niezgoda zaburzyła wielką przyjaźń.
  7. Kiedy zdasz sobie sprawę, że popełniłeś błąd, natychmiast podejmij kroki, aby go naprawić.
  8. Spędzaj trochę czasu samotnie każdego dnia.
  9. Bądź otwarty na zmiany, ale nie porzucaj swoich wartości.
  10. Pamiętaj, że cisza jest czasami najlepszą odpowiedzią.
  11. Prowadź dobre, honorowe życie. Kiedy się zestarzejesz i będziesz je wspominał, przeżyjesz je z radością jeszcze raz.
  12. Atmosfera miłości w twoim domu jest podstawą twojego życia.
  13. Podczas kłótni z kochanymi osobami, zajmuj się tylko bieżącą sprawą. Nie przywołuj przeszłości.
  14. Dziel się swoją wiedzą. To sposób na osiągnięcie nieśmiertelności.
  15. Szanuj naszą planetę Ziemię.
  16. Raz w roku pojedź do miejsca, w którym jeszcze nie byłeś.
  17. Pamiętaj, że najlepsze partnerstwo to takie, w którym wasza wzajemna miłość przewyższa wasze wzajemne potrzeby.
  18. Oceniaj swój sukces poprzez to, z czego musiałeś zrezygnować, aby go osiągnąć.
  19. Podchodź do miłości i gotowania z beztroskim zaniedbaniem.
— Dalai Lama
Reposted fromstonerr stonerr viaorelh orelh
JimmyL
07:52
Reposted fromdoener doener viasober sober
JimmyL
07:51
JimmyL
07:50
3310 73d3
Reposted fromevghoul evghoul vianaich naich
JimmyL
07:50
0566 1eb3
چاکر داداش ، شما چطوری ؟؟؟
:))
Reposted fromsibesorkh sibesorkh vianaich naich
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl